Laatst luisterde ik naar een interessante podcast van Steven van Belleghem. Meest interessante stuk was een interview die Steven had met Scott Galloway. Hierbij een transcriptie van de desbetreffende interview:

Wat vond Scott Galloway het belangrijkste zakelijke event van 2023?

In 2023 vond Scott Galloway, een gerenommeerde bedrijfsanalist, de massale ontslagronde bij Twitter de belangrijkste gebeurtenis in de zakenwereld. Hij vond het opmerkelijk dat Microsoft nu als het toonaangevende bedrijf wordt beschouwd, terwijl het tien jaar geleden als een stervend bedrijf werd beschouwd. Galloway noemde dit de “renaissance van Microsoft” en vond het zeer interessant. Maar volgens hem had de massale ontslagronde bij Twitter de grootste invloed op de komende 12 maanden. Elon Musk had besloten om 80% van het personeel van Twitter te ontslaan, wat de hele wereld, vooral de mensen in Silicon Valley, in verwarring bracht. Twitter bestaat nog steeds en blijft actief, innoveren en zakendoen met slechts 20% van het personeel. Dit riep de vraag op: wat deden die andere 80% van de mensen dag in dag uit als gebruikers geen verschil merken in de markt?

Volgens Galloway begonnen veel grote bedrijven in Silicon Valley nu na te denken over hun eigen personeelsbestand. Hadden ze te veel mensen aangenomen? Konden ze nu ook inkrimpen, zij het op een minder brute manier dan Elon Musk? Dit zou de manier waarop technologiebedrijven worden georganiseerd volledig kunnen veranderen. Hoewel de aanpak van Musk als afschuwelijk werd beschouwd, stelde Galloway voor dat andere bedrijven mogelijk een vergelijkbare filosofie zouden kunnen volgen, zij het meer verborgen en voorzichtig. Dit zou een grote impact kunnen hebben op de manier waarop talent wordt aangenomen, vooral met de komst van AI.

Vervolgens besprak Galloway de rol van AI en of het momenteel overgewaardeerd werd. Hij merkte op dat in de afgelopen vijf jaar verschillende technologieën zoals Internet of Things, virtual reality en augmented reality als “onzin” werden beschouwd. Hij geloofde echter dat AI de enige echte gamechanger was die de manier waarop mensen dingen kopen en organiseren fundamenteel verandert. Hoewel hij de negatieve aspecten van AI erkende, was hij optimistisch en vond dat we ons te veel op de nadelen richtten, terwijl we de kansen over het hoofd zagen.

Toen werd de aandacht gevestigd op Europa en het gebrek aan grote AI-investeringen in vergelijking met de VS en Azië. Galloway bevestigde de zorgen over de Europese situatie en wees op de beperkingen en het gebrek aan grote voordelen voor succesvolle bedrijven in Europa in vergelijking met de VS. Hij beweerde dat Europese overheden ondernemerschap ontmoedigen door het gebrek aan grote voordelen die in de VS worden geboden. Als Europa geen veranderingen doorvoert en geen mogelijkheid biedt om miljardairs te creëren, zullen mensen naar de VS blijven gaan om daar hun bedrijf te starten.

Galloway erkende echter dat Europa een belangrijke rol kan spelen bij het reguleren van AI. Hij hoopte dat Europa sterker zou worden op het gebied van regelgeving en dat goede regulering zou helpen om de discussie over de negatieve aspecten van AI te verminderen. Hoewel het idee dat Europa voornamelijk een regulerende rol speelt niet opwindend klonk, waardeerde hij het feit dat Europa tenminste een rol in het proces kreeg toegewezen. Hij was echter sceptisch of Europa ooit weer een belangrijke rol zou spelen in een technologische revolutie, gezien de eerder genoemde analyse.

Scott Galloway’s visie op de massale ontslagronde bij Twitter en zijn positieve benadering van AI zorgden voor een interessante discussie. Terwijl Silicon Valley bedrijven hun personeelsbestand heroverwegen, blijft de wereld gespannen toekijken. De impact van AI en de rol van Europa in de technologische race zijn onderwerpen die verder moeten worden onderzocht.

 

 

Leave A Comment