In de afgelopen jaren is er een verontrustende trend waar te nemen in de mentale gezondheid van tieners. Het aantal tieners en jongvolwassenen met klinische depressie is meer dan verdubbeld tussen 2011 en 2021. Het zelfmoordpercentage onder jongeren is angstaanjagend gestegen. Deze zorgwekkende ontwikkelingen zijn niet louter het gevolg van de recente pandemie. Psycholoog Jean Twenge heeft diepgaand onderzoek gedaan naar deze kwestie en wijst smartphones en sociale media aan als mogelijke boosdoeners.

Het verband tussen smartphones, sociale media en mentale gezondheid
Uit onderzoek blijkt dat het bezit van smartphones onder Amerikanen in 2012 voor het eerst de meerderheid bereikte. Tegelijkertijd groeide het dagelijkse gebruik van sociale media onder tieners exponentieel. Deze verandering in gedrag heeft een directe invloed gehad op de manier waarop tieners hun tijd buiten school besteden. Ze brengen meer tijd online door, slapen minder en verminderen hun persoonlijke sociale interacties. Dit alles heeft geleid tot een verontrustende toename van mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie en suïcidale gedachten.

De gevolgen voor tieners
Jean Twenge, een vooraanstaand onderzoekspycholoog, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen smartphones, sociale media en de mentale gezondheid van tieners. Haar bevindingen tonen aan dat er een aanzienlijke stijging is in gevoelens van verdriet, hopeloosheid en suïcidale gedachten onder tieners. De constante online aanwezigheid en vergelijking met anderen op sociale media creëren een ongezonde omgeving waarin tieners zichzelf voortdurend beoordelen en onder druk zetten om aan onrealistische verwachtingen te voldoen. Dit heeft een negatieve invloed op hun geestelijke welzijn en kan leiden tot langdurige psychische problemen.

De noodzaak van interventies
Als de relatie tussen smartphones, sociale media en de mentale gezondheid van tieners inderdaad zo schadelijk is als het onderzoek suggereert, dan moeten we op grotere schaal ingrijpen. Traditionele beleidsmakers hebben vaak geaarzeld om dit onderwerp aan te pakken, maar gezien de urgentie en omvang van het probleem is het noodzakelijk dat er passende interventies komen. We moeten investeren in voorlichting en bewustwording over de mogelijke negatieve effecten van overmatig gebruik van smartphones en sociale media. Daarnaast moeten we een omgeving creëren waarin tieners zich gesteund voelen en leren om gezonde digitale gewoonten te ontwikkelen.

Actie
Het is van cruciaal belang dat we deze kwestie serieus nemen en stappen ondernemen om de geestelijke gezondheid van tieners te beschermen. Individuen, ouders, scholen en beleidsmakers moeten samenwerken om de impact van smartphones en sociale media op de mentale gezondheid van jongeren te beperken. We moeten een evenwicht vinden tussen de voordelen van technologie en het welzijn van tieners, waarbij we hen helpen gezonde digitale gewoonten te ontwikkelen en een ondersteunende omgeving te bieden waarin ze kunnen gedijen.

Het is duidelijk dat de opkomst van smartphones en sociale media een zorgwekkende invloed heeft op de mentale gezondheid van tieners. Het aantal gevallen van depressie en suïcidale gedachten is alarmerend gestegen. Als samenleving moeten we deze kwestie serieus nemen en actie ondernemen om de impact te beperken. Door bewustwording te vergroten, educatieve initiatieven te ondersteunen en een ondersteunende omgeving te creëren, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en de geestelijke gezondheid van tieners beschermen. Laten we samen streven naar een evenwichtige digitale wereld waarin jongeren gedijen en hun volledige potentieel kunnen benutten.

Lees verder op: https://www.nytimes.com/2023/05/19/opinion/ezra-klein-podcast-jean-twenge.html?smid=tw-nytopinion&smtyp=cur

Hulp is beschikbaar

Praat vandaag nog met iemand

113 Zelfmoordpreventie

Tijden: 24 uur beschikbaar. Talen: Engels, Nederlands.

0800-0113

 

Leave A Comment