Kunstmatige intelligentie (AI) zal een enorme invloed hebben op ons leven en onze samenleving, maar psychologen hebben nog maar weinig onderzoek gedaan naar de mentale gevolgen van deze AI-gedomineerde wereld. Met de opkomst van generatieve AI-tools zoals ChatGPT en DALL-E rijst de vraag hoe deze technologieën onze perceptie van de wereld zullen beïnvloeden.

AI zal het gemakkelijker maken om desinformatie, nepbeelden en nepnieuws te produceren, wat ons vertrouwen in wat we online tegenkomen kan ondermijnen. Ook kan AI deepfakes creëren die onze identiteit bedreigen. Bovendien kan het gebruik van AI ons afhankelijker maken van technologie en ons vermogen om zelfstandig taken uit te voeren verminderen, wat mogelijk leidt tot meer stress en verwarring.

Psychologen maken zich zorgen over de opkomst van een “post-truth wereld” waarin het steeds gemakkelijker wordt om mensen te overtuigen van valse verhalen. Tegelijkertijd kan AI mogelijk helpen bij het aanpakken van eenzaamheid door mensen een gevoel van gezelschap te geven.

Er is meer onderzoek nodig naar de impact van AI op onze mentale gezondheid, persoonlijkheden en de manier waarop we ons werk zien. Als sociale media al zo’n grote invloed hebben op de samenleving, is het belangrijk om te begrijpen welke gevolgen een snel evoluerende technologie zoals AI kan hebben.

De overgang naar een door AI gedomineerde wereld is onvermijdelijk, maar er moet aandacht worden besteed aan de psychologische aspecten ervan. Het is essentieel om gegevens te verzamelen over hoe AI ons mentaal beïnvloedt en of het zowel positieve als negatieve effecten heeft, afhankelijk van onze persoonlijkheid en sociaaleconomische status.

We staan aan de vooravond van een grote verandering en de gevolgen van AI op onze geestelijke gezondheid moeten serieus worden genomen. Meer onderzoek is nodig om de impact van AI op onze samenleving en ons welzijn beter te begrijpen.

Samenvatting van: https://www.wired.com/story/generative-ai-deepfakes-disinformation-psychology

Leave A Comment