Op woensdag 21 oktober 2020 heb ik een online event bijgewoond wat in het teken stond van deepfakes. Dit event is een onderdeel van What Matters Now TV, die presenteerde in samenwerking met Nina Schick het event. Nina is journalist en tevens de auteur van het boek ‘’Deepfakes: The Coming Infocalypse”. Nina verteld in dit event hoe in de huidige tijd informatie en nieuws tot mensen wordt gebracht. Hierbij komt voornamelijk deepfakes naar voren. Deepfakes is een synthetische vorm van beeld die compleet wordt gegenereerd door AI. Het gevaar bestaat hierin dat deepfakes mensen bijvoorbeeld iets kunnen laten zeggen wat een persoon in werkelijkheid, nooit heeft gezegd.

Deepfakes is iets wat de laatste jaren pas is ontstaan, door de verdere evolutie van de computer. In een tijd waarin wij nu leven, met veel gebruik van internet en resulterend in veel gebruik van sociale media, is dessinformatie de grootste vijand geworden. Nina beargumenteerd verder dat huidige gebeurtenissen zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen een ideale manier en plek is om gewenst dessinformatie te genereren. Ze vertelt voornamelijk dat deepfakes niet per definitie slecht en gevaarlijk zijn, maar ze laat wel duidelijk merken dat ook nieuwe technologie voor slechte doeleinden kan worden gebruikt.

Mensen zijn steeds meer afhankelijk van nieuws wat tot hun gebracht wordt. Als er in de toekomst meerdere deepfakes worden ingezet om dessinformatie en nepnieuws te verspreiden, dan zal dat verregaande gevolgen hebben voor de maatschappij en de democratie. Nina kaart ook in het bijzonder aan dat deepfakes gevaarlijk kunnen zijn, omdat ze gemakkelijk te reproduceren zijn. Er zijn al redelijk simpele programma’s beschikbaar die mensen kunnen gebruiken om deepfakes te creëren. Dit wordt in de toekomst alleen maar verder gemakkelijker en toegankelijker gemaakt. Verder wil Nina met haar boek, eigenlijk de wereld een beetje waarschuwen voor het potentiele gevaar van deepfakes.

Hierdoor wordt het een trend om in de toekomst in de gaten te houden, omdat dit ook vanuit mijn oogpunt een potentieel gevaar kan zijn voor de democratie zoals wij dat nu kennen. Democratie is gebaseerd op het idee dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie, om vervolgens daaruit een eigen mening te kunnen vormen. Maar stel dat deze informatie misleidend of incorrect zou zijn, dan is niet iedereen meer in staat om een gefundeerde mening te bewerkstelligen. Dit zou desastreus zijn voor algemene westerse democratie.

Auteur: Luc Bozuwa

Leave A Comment