“Voorkom breinpijn! Word allemaal ook neuro-generalist.” Dit was de stelling wat Annemarie Joosten van het bekende bedrijf Marktplaats stelde. Haar verhaal werd versterkt door een knikkerbaan wat ze had meegenomen. Ze vergelijkt hierbij de knikkers die in de knikkerbaan gaan en uiteindelijk onderaan in bak rollen, met de dagelijkse prikkels die de mens moet verwerken.

Tegenwoordig krijgt men per dag meer prikkels binnen dan men in de middeleeuwen in hun hele leven. Onze dag bestaat niet uit 24-uur, maar dan wel uit 31-uur. Dit komt omdat we tegenwoordig gewend zijn om te “multitasken” en daarnaast ook alle prikkels moeten verwerken.

Elke dag worden we beïnvloed, zonder dat we het in de gaten hebben. Ook al zitten we er met onze ‘neus’ erop, we hebben het niet in de gaten. Een van de voorbeelden van beïnvloeding die Annemarie naar voren liet komen was; “Als er in het begin van een supermarkt fruit wordt geplaatst, zullen de mensen dat ook eerder kopen.” Het klopt, want ik doe het ook!

Marketing had voor 5 jaar nog geen bestaansrecht bij Marktplaats. Annemarie Joosten zorgde naast dat marketing een plek kreeg, het ook onmisbaar werd. Tegenwoordig focust men zich steeds meer op de prikkels die men wilt ontvangen en wat voor hem/haar belangrijk is. We moeten keuzes maken. Ook Marktplaats moet hierop anticiperen en zorgen voor beschikbaarheid aan producten.

Het is belangrijk dat men bij een bepaalde order aan ‘jouw’ merk zal denken. Om ervoor te zorgen dat je als merk top-of-mind suggereert, zijn er drie belangrijke onderdelen van belang, namelijk:

1. Automatisme; 95% van onze gemaakte keuzes, worden beïnvloed door emoties
2. Bias; Er zijn 188 verschillende manieren (biases) die je helpen om keuzes te maken.
3. Priming; Het ervoor zorgen dat bv. het logo van Marktplaats top-of-mind is. Mensen kijken 1.7 seconden naar online advertising. Het is hierbij van belang dat er sterke merk assets worden gebruikt.

“Elke marketeer is een neuro-generalist, want je moet je doelgroep kunnen begrijpen.”

Het interessante verhaal van Annemarie Joosten over neuromarketing werd opgevolgd door Jaap Jacobs van Fingerspitz.
“Is jouw baan in gevaar? En betekent automatisering de ondergang van de marketeer?” Jaap vertelde bij zijn presentatie over de verandering in de toekomst en hoe je als marketeer een toekomstbestendige carrière opbouwt. “Keep your friends close, but your bots even closer.” Een van de voorbeelden die Jaap naar voren liet komen, was dat medewerkers bij Zalando waren ontslagen door geautomatiseerde marketing. Wat zal de toekomst ons brengen? Zullen er nog meer medewerkers worden ontslagen en worden vervangen door “robots”? Moeten we worden zoals robocop, half mens, half robot?

Hij stelde hierbij de stelling dat de combinatie tussen mens en robot succesvol is. Daarentegen zijn robots maar goed in ‘1’ ding. De mens zal de robot in de gaten moeten houden, want is de robot ook in staat om op persoonlijk gebied op te treden? Kan de robot gevoelens uiten en ook waarnemen?

Om mee te gaan met de digitalisering is het belangrijk dat men;
1. Slimmer wordt. “In 2029 zijn robots slimmer dan mensen.”

2. Creatiever werkt. Het creatiever werken, is dan erg belangrijk. Het is het succes van je campagnes. “Emotionele intelligentie.”

3. Effectiever werkt.

Wij als mens zijn goed op het inspelen van onverwachte situaties. Kunnen robots ook een persoon redden, bij een acuut ongeval? Mens is instaat op de robots samen te laten werken. Daarentegen ben ik benieuwd of de huidige medewerkers ooit zullen verdwijen en zullen worden vervangen door robots.

Auteur: Maria Terzopoulos – Derdejaars student Communicatie, Hogeschool Fontys te Eindhoven