In 2016 en 2017 vonden de eerdere edities plaats van de SVB & UWV Hackathon. Teams, bestaande uit professionals en studenten, ontwikkelden creatieve en innovatieve oplossingen ter verbetering van de digitale dienstverlening zoals een chatbot via Facebook of een app die het levensbewijs kan vervangen. Na deze succesvolle edities en de opvolging stond ook dit jaar het laatste weekend van oktober weer in het teken van de SVB & UWV Hackathon. Niet alleen studenten en professionals, maar ook klanten werden dit jaar uitgedaagd een weekend lang hun creativiteit en skills los te laten op use cases uit de praktijk.

De hoofdprijs was een geldbedrag van 2.500 euro en er bestaat een kans dat de ontwikkelde oplossing ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt binnen UWV of SVB.

Winnaars van vorige jaar: Het winnende team TODO:WIN ontwikkelde een oplossing met gezichtsherkenning voor klanten van de SVB die in het buitenland wonen. Daarmee kunnen zij gemakkelijker aantonen dat zij nog in leven zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van blockchaintechnologie, gezichts- en spraakherkenning.

Vanuit Fontys Hogeschool ICT namen studenten en docenten deal aan de hackaton:

Aleyna Kartal, Zoë Edelaar, Rob Adan, Mathijs Fox, Jo-An Kamp en Erdinç Saçan.

Ook een ander team was paraat bestaande uit een student en twee alumni:
Sebastiaan Verdonk, Eveline Druncks en Tim van Iersel.

Case waaraan team van Fontys Hogeschool ICT gewerkt heeft was die van SVB.

Kinderbijslag Internationaal: hoe kunnen we het voor uitzendbureaus eenvoudiger maken om gegevens over buitenlandse werknemers aan te leveren bij de SVB?

Veel buitenlandse werknemers komen naar Nederland om via een uitzendbureau te gaan werken. Bijvoorbeeld voor seizoensarbeid of in de bouw. Deze buitenlandse werknemers kunnen recht hebben op Kinderbijslag. Om dit recht vast te stellen, moet de SVB weten in welke periodes de buitenlandse werknemer in Nederland werkzaam is / is geweest. Daarom stuurt de SVB de uitzendbureaus voor iedere buitenlandse werknemer een formulier toe. Dit kost uitzendbureaus veel tijd. Uitzendbureaus geven aan dat zij dit vervelend vinden. Kan deze gegevensuitwisseling beter?

Een ander case was van UWV:

Hoe kunnen we klanten verder helpen, nadat de standaard diensten geleverd zijn?
Het belangrijkste is: langdurig werklozen motiveren om opnieuw aan het werk te komen.
Juryleden waren: Hellen van Dongen (plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Hans Cleton (Interim Chief Information Officer at Sociale Verzekeringsbank), Esther Van Der Storm (Innovatie Booster bij Ynnovate), Maartje Wilton (data scientist bij QNH), Marco Kleinherenbrink (Directeur Divisie Gegevensdiensten at UWV)

Na 1 uur beraad kwam de jury uiteindelijk met een uitslag:
1e prijs: Gillz

2e prijs: Ordina

3e prijs: Deloitte

Helaas geen prijs voor team Fontys ICT. Uiteindelijk een leerzame en leuke hackaton meegemaakt. Tot de volgende keer!

Aftermovie van team Fontys ICT: