Uit een nieuwe studie van Sortlist, het B2B matchmaking platform, blijkt dat
gebruikers in heel Europa de metaverse vooral zien als een middel voor entertainment. Volgens een onderzoek dat het bedrijf heeft uitgevoerd onder 1000 gebruikers in heel Europa, zegt 20% dat een virtuele wereld “een manier is om aan de echte wereld te ontsnappen”, gevolgd door 17% die zegt dat het de toekomst is en 16% die het ziet als een manier van afleiding.

Toch gaf 54% van de ondervraagde gebruikers te kennen dat zij een virtuele wereld niet zouden vertrouwen, waarmee het belangrijkste probleem wordt belicht waarmee de massale invoering van de metaverse te kampen heeft. Voor Nederland specifiek, ligt dit percentage iets lager. Maar liefst 47% geeft aan er geen vertrouwen in te hebben.

Bovendien blijkt uit de enquête dat de metaverse voor vrouwen een manier is om aan de echte wereld te ontsnappen (58%), terwijl zij voor mannen de toekomst vertegenwoordigt (53%).

De studie bevat ook een aantal interessante bevindingen die merken wel eens twee keer zouden kunnen doen nadenken over hun metaverse investeringen op lange termijn:
● Bijna 70% van de respondenten begrijpt wat de metaverse is.
● Vrouwen (91,43%) zijn zich meer bewust van wat de metaverse is dan mannen (88,54%).
● Bijna 60% van het grote publiek zegt op de hoogte te zijn van wat NFT’s zijn. In Nederland is slechts een kleine meerderheid (53%) van het publiek op de hoogte van wat NFT’s zijn.
● NFT’s zijn nog steeds een punt van discussie voor mensen; 61% van de respondenten zou er niet aan denken om erin te investeren.
● Gebruikers ouder dan 54 jaar wisten meer dat de metaverse een virtuele wereld was (63%) dan jongere gebruikers tussen 25 en 34 jaar (59%).

U kunt het hele verslag hier lezen: https://www.sortlist.nl/blog/hoe-gebruik-je-de-metaverse/

Leave A Comment