We leven in een tijd van verandering. De toenemende diversiteit in de samenleving leidt tot toenemende participatie- en vertegenwoordigingseisen voor alle bevolkingsgroepen, ongeacht leeftijd, geslacht en sociale of culturele achtergrond. Vooral in overheidsorganisaties, die ernaar streven alle bevolkingsgroepen gelijkelijk aan te spreken en te laten participeren, wordt de diversiteitsoriëntatie en de zichtbaarheid van deze oriëntatie naar buiten toe steeds belangrijker. Last but not least tonen de Coronapandemie en de daarmee gepaard gaande flexibele werkregelingen in het thuiskantoor ons de toenemende relevantie van het gelijkelijk aanspreken van alle groepen via publieke aanwezigheden op het internet.

Weet u of de website van uw organisatie of gemeente consequent gendergericht is? Daartoe hebben wij een instrument ontwikkeld om de diversiteitsgerichtheid op homepages te onderzoeken. Sinds 2021 kan dit worden gebruikt om de website systematisch te scannen op aanwijzingen van diversiteitsgerichtheid. Dit kan een inleiding zijn op de ontwikkeling van diversiteitsgerichte public relations of een zelftest voor degenen die denken dat zij al diversiteitsgericht zijn. Taal evolueert voortdurend en dat geldt ook voor public relations. Een voorbeeld hiervan is de huidige verschuiving naar gendergelijk taalgebruik – deels bewust gestuurd, deels organisch gegroeid. Dit leidt vaak tot breuken en inconsistenties in het taalgebruik in public relations. De resultaten van de Quick Scan kunnen helpen om deze breuken te ontdekken en om te besluiten deze ontwikkelingen actief te sturen.

Onze AI kan deze vragen beantwoorden. Op verzoek zal onze AI uw website analyseren op basis van:

Tekst taal: Is er enig gebruik van het andere geslacht? Zo ja, met welke vorm? Is het consequent tegen-gendered? Verschillen de verschillende delen van uw website in dit opzicht? Hoe groot is de verhouding tussen vrouwen- en mannennamen?

Beeldtaal: Hoe vaak komen mannen voor in de beelden die op de website worden gebruikt? Hoe vaak verschijnen er vrouwen? Komt één geslacht bijzonder vaak voor? En is er een correlatie met de leeftijd van de getoonde personen?

Discriminatie bestrijkt vele andere gebieden en deze zijn niet minder belangrijk. Om objectieve feedback op een kwantitatieve basis te kunnen geven, hebben wij ons geconcentreerd op de twee gebieden “tekst” en “beeld”. Op basis van deze analyses kunt u zelf verdere maatregelen tegen discriminatie nemen, zoals een diversiteitsconcept, een interne training voor diversiteitsmanagers, een training onbewuste vooroordelen, of advies inwinnen over een geschikt proces.

Wilt u weten of uw website vrij is van discriminatie? Voel je vrij om contact op te nemen met onze organisatieadviseur Dr Nina Lucia Stephan op 0211-5136973-31 of per e-mail stephan@imap-institut.de.

 

Leave A Comment