Artificial Intelligence (AI), ook wel bekend als Kunstmatige Intelligentie (KI), is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hiermee het denkvermogen van de mens (Kunstmatigeintelligentie, 2018).

AI klinkt dit nog een beetje vaag. Een gedetailleerdere uitleg is als volgt: KI zijn apparaten die reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen (Kunstmatigeintelligentie, 2018). Door middel van algoritmes, bepaalde formules, en het herkennen van bepaalde patronen voert de machine de opdrachten uit. De machine zelf is zich niet bewust van de taken die hij uitvoert.

In de praktijk wordt er al redelijk wat gebruik gemaakt van KI. Google bijvoorbeeld laat met behulp van intelligente algoritmes de zoekresultaten zo goed mogelijk aansluiten op jouw wensen en behoeften. Ook robots in fabrieken, virtuele karakters in videogames en automatische autobesturing vallen onder KI. Dat betekend dus ook dat het voor applicaties mogelijk is om gebruik te maken van KI, een voorbeeld hiervan is Siri, de virtuele assistente van de Apple IPhone series (Kunstmatigeintelligentie, 2018).

Hoe kan Artificial Intelligence worden toegepast binnen de digital marketing?
Bij dit kopje wordt er gekeken naar wat AI kan betekenen in de wereld van digital marketing. Voordat dit besproken wordt, dient er eerst te worden gekeken naar wat digital marketing is. Marketing gaat simpelweg om het verbinden van de juiste doelgroep, met het juiste product op het juiste moment (Haaren, 2018). Digital marketing is de overkoepelende term voor alle online marketing inspanningen.

Niet alleen is nader ingegaan op wat AI of KI inhoudt maar er zijn ook een aantal voorbeelden gegeven. Zo is bijvoorbeeld het voorbeeld van Google en haar algoritmes naar voren gekomen. Wanneer er dan wordt gekeken naar de omschrijving van digital marketing, dan zou je kunnen stellen dat AI een vorm/tool is om haar digital marketing te optimaliseren.

Daarnaast is er ook besproken dat AI gestuurde systemen taken uitvoeren op basis van bepaalde data of impulsen uit hun omgeving. Deze data kan uiteraard ook worden ingezet voor (digital) marketing doeleinden. Want des te meer een organisatie weet over een klant, des te beter de producten kunnen worden aangeboden. Zo is er een systeem, genaamd: WebDigital, dat automatisch data verzameld en hier direct bepaalde digital marketingstrategieën aan verbindt.

“Within this system, various digital marketing strategy models are computerised, adapted and extended.” – (Elsevier, 2011)

Naast het verzamelen van Big data zijn er ook andere onderdelen van AI die al worden toegepast. Dit zijn met name de onderdelen: Internet of things en Machine learning. Internet of Things is als het ware de verbinding tussen verschillende apparaten die gegevens met elkaar uitwissel, denk hierbij bijvoorbeeld aan doctoren die op hun telefoon de hartslagen van al zijn patiënten met een knop kan bijhouden. Machine learning zit weer net iets anders in elkaar. Machine Learning is het feit dat een machine leert van zijn eigen gemaakte keuzes, die hij heeft gemaakt aan de hand van data-analyse en algoritmes.

Kortom, enkele componenten van AI worden al toegepast binnen de hedendaagse digital marketing. Bij het volgende hoofdstuk wordt er besproken wat er in de toekomst van AI binnen de digital marketing verwacht kan worden.

Wat kan AI in de toekomst voor digital marketing betekenen?
Het gebruik van AI met Big Data, Machine Learning en Internet of things is nog maar een begin van wat er allemaal mogelijk is. Volgens verschillende bronnen op het internet biedt AI mogelijkheden voor verschillende onderdelen binnen de digitale marketing. Deze onderdelen worden hieronder besproken:

1. Gebruikers ervaring in grotere mate personaliseren.
Zoals eerder al besproken kan het gebruik maken van de geworven klantdata bijdragen aan het beter af te stemmen van welke personen welke producten gaan zien. Des te meer een bedrijf beschikt over persoonsgegevens, des te beter hij zijn producten kan aanbieden. Daarnaast zijn Chatbots een voorbeeld van AI, Chatbots zijn geautomatiseerde gesprekspartners zodat wanneer een klant een vraag heeft over een product, hier zonder enige moeite op gereageerd kan worden. Chatbots dragen bij aan de klantervaring (Michaels, 2018).

2. Het eenvoudiger en simpeler maken van voorspellende marketing.
AI kan het mogelijk maken om de marketing beter af te stemmen op een individu. Hierdoor wordt er in verschillende fases van de customer journey beter ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant. AI kan dus bijdragen aan het beter af te stemmen van de marketing maar ook helpen bij het verzamelen van de juiste data (Michaels, 2018).

3. Beeldherkenning gebruiken voor het maximaliseren van de ROI.
Eerder was beeldherkenning beperkt tot het identificeren van geïsoleerde objecten in een afbeelding. Maar met AI-compatibele software is het mogelijk om een gedetailleerde beschrijving van een afbeelding te krijgen. Een voorbeeld hiervan is de Amazon Rekognition, die menselijke gezichten, betrokken emoties en objecten kan herkennen (Michaels, 2018). Omdat Sociale media gebaseerd is op het gebruik van afbeeldingen en de betrokkenheid van de lezer in vele male hoger is, kan dit vele voordelen bieden voor menig bedrijven. Voorbeeld: een snackfabrikant kan aan de hand van deze AI-methode uit foto’s achterhalen wat de consumenten vinden van zijn snack, maar ook waar het gegeten wordt, door wie, de leeftijd van de consument en meer (Michaels, 2018).

Conclusie
AI biedt vele mogelijkheden voor het verbeteren en optimaliseren van processen of producten bij bedrijven. AI maakt het binnen de digitale marketing mogelijk om niet alleen veel informatie over de (potentiele) klant te verkrijgen, maar ook het toepassen en gebruiken van deze informatie in verschillende situaties. AI biedt veel kansen, maar het roept ook een aantal ethische vraagstukken op. Vragen die betrekking hebben op de privacy en veiligheid moeten daarom serieus behandeld worden wil AI slagen. Denk bijvoorbeeld aan wat er met de privacy of macht gebeurd als een bedrijf over veel persoonsgegevens beschikt. Maar ook wat betreft veiligheid, in welke mate kan AI worden ingezet bij wapens of oorlogen.

Dit artikel is geschreven door Rob Verkuijlen, Student CE op Fontys Hogescholen