Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker gebruikt voor het genereren van teksten, beelden en muziek. Dit brengt vragen op over auteurschap en eigendom in de creatieve sector. Hoewel deze tools efficiëntere contentcreatie beloven, vormen ze een bedreiging voor kunstenaars en bedrijven die hun werk bezitten.

AI-systemen kunnen kopieën van menselijke werken produceren die de markt verzadigen, en ze gebruiken de productie van kunstenaars zonder toestemming als trainingsdata. Sommigen zien dit als diefstal van intellectueel eigendom. Er zijn drie belangrijke debatten gaande over auteurschap en eigendom in verband met creatieve machines.

Het eerste debat gaat over wat de makers van het originele materiaal toekomt. Een groep kunstenaars heeft London-based Stability AI aangeklaagd, een maker van beeldgenererende software, omdat het inbreuk maakt op hun auteursrechten door hun werk te gebruiken in trainingsdata en afgeleide werken te creëren.

Het tweede debat gaat over of de ‘fair use’ regelgeving van toepassing is.

Het derde debat gaat over wie het eigendom heeft over de output van generatieve AI.

Momenteel kan alleen het werk van een mens worden beschermd door auteursrecht, maar wat als het werk deels afhankelijk is van generatieve AI? De problematiek van intellectueel eigendom is een work in progress en zal alleen maar ingewikkelder worden naarmate het gebruik van AI-tools toeneemt.

Lees verder via: https://www.nytimes.com/2023/04/15/business/dealbook/artificial-intelligence-copyright.html

Leave A Comment